הצילו את ביבי

השתמשו באצבע בשביל להוביל את ביבי
בבטחה אל משרד ראש הממשלה ולהימנע
.מהאויבים שבדרך

השתמשו במקשי החיצים בשביל להוביל את ביבי
.בבטחה אל משרד ראש הממשלה ולהימנע מהאויבים שבדרך